U woont in Friesland en zoekt rechtshulp voor alimentatie ?


  • Berekeningen volgens de officiële Trema normen die alimentatierechters hanteren

  • Ervaren advocatuur (Nederlandse Orde van Advocaten): Analyseren, adviseren, bemiddelen, contracteren, procederen.


[ Click ]


Gaat u scheiden ?


Alimentatie voor ex-partner en kinderen vormen aandachtspunten in het kader van scheiding.
Kijk dan a.u.b. op deze website:© 2007 Winnips en Schutz Advocaten